Press "Enter" to skip to content

TİP 2 DİYABET NEDENLERİ (niçin tip 2 diyabet oluruz)

0

Tip 2 diyabet çok büyük ölçüde insülin direnci ve buna bağlı olarak insülin salgılayan beta hücre (vücudumuzda sadece pankreasta bulunan beta hücreleri insülin salgılayarak dolaşıma verirler) kitlesi azalması sonucu gelişen bir hastalıktır.Deneysel olarak hayvan modellerinde ve insanlarda obezitenin insülin direnci gelişiminde esas faktör olduğu gösterilmiştir. Obezite çoğunlukla enerji metabolizması bozukluğu ile birlikte olup,kaslarda, karaciğerde ve beta hücrelerinde hücre içi yağ artışı olmaktadır. İnsülin direnci gelişince beta hücreleri daha çok insülin salgılayarak bu direnci kırmaya çalışırlar.Bu da hücrelerin daha erken ölümüne yol açar.Bir süre sonra kalan beta hücreleri bu direnci kıracak kadar insülin salgılayamaz olur ,işte bu noktada artık tip 2 diyabet ortaya çıkmış olur. Obezlerde insülin direnci olanlarda sürekli daha yüksek düzeylerde insülin mevcuttur(direnci kırmak için) yüksek insülin düzeyleri beta hücrelerine glukozu girişini sağlayan enzimleri(GLUT2) ve kanda gukoz taşıyan (GLUT4) enzimlerinin duyarlılığını bozmaktadır.Sürekli glukoz yüksekliği beta hücre içi kalsiyumu artırarak hücre harabiyetine yol açıp erken ölümü hızlandırmaktadır.Sürekli glukoz yüksekliği reaktif oksijen maddesi artışı yaparak beta hücre harabiyetine sebep olabilmektedir.Beta hücrelerinde reaktif oksidatif sistemlere karşı yeterli koruma yoktur. İnsülin direnci başladıktan sonra aşikar diyabet gelişimine geçen süre 10-12 yıl kadardır.Yani henüz aşikar diyabet ortaya çıkmadan kilo kayıbı sağlanıp aktivite artırılırsa diyabet gelişimi geciktirilir veya engellenebilir. İnsülin direnci obezite dışında Polikistik over sendromunda, gebelerde, glukoz tolerans bozuklüğu olanlarda(açlık şeker normalden hafif yüksektir 125 e kadar veya75 gram glukoz yüklemesi yapılınca 140-199 arasıdır.Obezite tip 2 diyabet arasında sıkı bir ilişki vardır.Tip 2 diyabet olanların % 90 kadarı obezdir. Ancak bütün obezlerde tip 2 diyabet gelişmemektedir bunlar ömürleri boyunca direnci kırabilecek kadar insülin sagılayabilmektedirler.Obez olup diyabeti olmayanların beta hücrelerinin besinlere duyarlılıklarının arttığı,büyüme sinyallerinin arttığı tesbit edilmiştir.Artmış yiyecek kitlesi barsaklarda GLP1 i artırır GLP1 beta hücre ölümünü azaltmakta yeni gelişimini artırmaktadır.Aşikar diyabet gelişenlerde GLP1 azalmıştır.Diyabetlilerda beta hücre ölümü hızlanmıştır,beta hücrelerinde amiloid maddesi birikmiştir.Bu birikimin nedeni henüz anlaşılamamıştır.Beta hücrelerinin sürekli yüksek glukoza ve/ veya yağ asitlerine maruz kalması toksik bir etki yaparak beta hücre ölümünü hızladırmaktadır.Yağlar serbest yağ asitleri beta hücrelerinin duyarlılığını bozarlar ayrıca TNF alfa(tümör nekrozis faktör alfa) İL6(interlökin 6) Leptin,Rezistin, Adiponektin gibi çoğu beta hücrelerine toksik madde ve hormonlar salgılamaktadırlar.SONUÇ OLARAK TİP 2 DİYABET in ANA SEBEBİ OBEZİTEDİR .MUTLAKA KİLO KAYIBI SAĞLANMALI AKTİVİTE ARTMALIDIR.