Press "Enter" to skip to content

REAKTİF HİPOGLİSEMİ (KAN ŞEKERİ DÜŞMESİ)

0

Reaktif Hipoglisemi yemek sonrası kan şekeri düşmesi demektir. Yemek sonrası oluşan bu hipoglisemi yenilen gıda içeriği ve mide geçiş hızı ile de ilgilidir Özellikle boş mideye alınan şekerli gıdalar hızla kan şekerini yükseltebilmektedir mide ve barsak ameliyatı oanlarda da gıdalar hızla mideyi geçerk emilip kan şekerini hızla artırabilirler.Buna cevaben pankreas hızla ve fazla insülin salgılayarak kan şekerini hızla vede hipoglisemik seviyelere düşürebilmektedir. Bu durum herkeste olmayıp reaktif hipoglisemisi olanlarda olmaktadır Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte reaktif hipoglisemi o kişide kan şeker emiliminde hızlanma insülin duyrlılığında artma mide barsak problemleri insülin içeriğide değişimler gibi birçok olası neden sayılabilmektedir.Öncelikle reaktif hipoglisemi var mı tesbiti gerekir çünkü bana şikayetlerinde reaktif hipogisemi düşündüren hastaların sadece dörtte biride gerçekten reaktif hipoglisemi buldum. dörtte üçü ise psikolojik diye düşünmekteyiz ancak buna da çare bulmalıyız .Belki de bunları da reaktif hipoglisemi kabul edip değerlendirmeliyiz.. Kan şeker düşüklüğü hastaya zarar verecek derecede olabilmektedir. Bazı hastalarda kan şekeri 70 mg/dl hatta 60 mg/dl altına düşebilmektedir .Bu boyutta düşmeler çok zararlı olup 54 mg/dl altında hipoglisemik koma olabilmektedir Çoğunlukla yemekten 3-4 saat sonra ortaya çıkar ve tekrarlayabilir.Çünkü hipoglisemi anında kişi aşırı açlık hissederek hemen şekerli gıdalara saldırmakta bu da yine aynı mekanizma ile şekeri hızla yükselterek bir kısır döngüye sebep olmaktadır. Reaktif hipoglisemi diyabet hastalarının dışında diyabet olmayanlarda da olabilir.Özellikle büyük karbohidrat(seker yoğun) ağırlıklı yemek sonrası çıkar. Böyle şekeri zengin yemek sonrası kan şekeri hızla ve fazla yükselir, pankreas ta cevaben fazla insülin salgılar ve şekeri fazlaca düşürür.Birçok kişi acıkınca yemekten bir süre sonra kan şekerinin düşebileceğini düşünmektedir. Ancak çoğu psikojenik olup gerçek hipoglisemi çok yaygın değildir. Tanı için 5 saatlik test yapmaktayız. Reaktif Hipoglisemide :Endişe,Kafa karışıklığı, Konuşma güçlüğü, Yorgunluk,Baş dönmesi, Çarpıntı,Aşırı acıkma hissi, Yerinde duramama, Uyku bozukluğu, Terleme, Güçsüzlük olabilmektedir.Yemekten 2-4 saat sonra bu tür şikayetleriniz varsa mutlaka araştırılmalıdır. 5 Saatlik test yaparak gerçekten reaktif hipoglisemi var mı tesbit edebilmekteyiz.Gerçekten varsa öncelikle diyet düzenlemesi kilo verme aktiviteyi artırma alkol sınılaması gibi önlemlerle hastalarımızın büyük çoğunluğunu düzeltebilmekteyiz. Yardım edebilecek ilçlar da vardır. Reaktif Hipoglisemi Riski: Obezite, Ailesinde diyabat olanlar,Prediyabet olanlar (kab şekeri hafif yüksek henüz diyabet denmemeiş),Mide operasyonu yapılanlar, Midesinde helikobacter pylori enfeksiyonu olanlar ve çeşitli metal zehirlenmelerinde artmıştır .Reaktif Hipoglisemi basit ve masum olmayıp ciddiye alınması gerekir. Kan şekeri defalarca düşüp tekrar yükselip (tabi kişi acıkıp yemesi sonucu) önce hiperglisemi sonra hipoglisemi oluşur kişi farketmez veya yiyecek almazsa hipoglisemik komaya gidebilir.