Press "Enter" to skip to content

DİYABET te(TİP 2) İNSÜLİN e SON mu

0

İnsülin yaşam için elzem bir hormondur,yani insülinsiz yaşamak mümkün değildir.Tip 2 diyabette insülin azalmış,kalitesi bozulmuş veya direnç gelişmiştir.Tedavide önceliğimiz direnci ortadan kaldırmak salgılanan insülinin kalitesini düzeltmek olmalıdır.Burada en önemli olan kilo vermektir. Kilo vermekle insülinin kalitesi artmakta direnç azalmakta hatta tamamen yok olmaktadır.The lancet İngiltere’de yayımlanan çok saygın bir tıp dergisidir.5 Aralık ta THE LANCET’te yayımlanan bir çalışmada 300 kadar hasta alınıyor.Hastalar 1-6 yıldan beri diyabet olup ağızdan ilaç kullanmaktalar .Hasatalar iki gruba ayrılıyor , birinci grubun tüm diyabet ve tansiyon ilaçları kesiliyor,ikinci grup kontrol grubu olup tedavileri aynen devam ediyor.İlaçları kesilen hastalara günde 850 kalorilik diyet veriliyor,bir yıl sonunda bu hastaların ortalama 10 kilo verdikleri,hastaların % 46 sında diyabet ve tansiyonun düzeldiği tesbit ediliyor. Yani sadece kilo verdirmek hastaların yaklaşık yarısında şifa sağlayabiliyor.Günümüzde diyetle kilo verdirebilmenin yanınde artık bazı diyabrt ilaçları da kilo verdirmeye katkı yapmaktadır.Tedavide birinci hedefimiz kilo verdirmek olmalıdır.İnsülin gereğinde kullanılmalı ancak doz en az düzeyde olmalıdır.Çünhü insülin anabolizan bir hormondur kilo aldımaktadır,ya da hasta hipoglisemi korkusu ile fazla yemektedir.